Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Psalmen 6:1-6:10
Serie:
Spreker:
Hits:
2420
Loading Player...