Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 1:18-1:30
Serie:
Spreker:
Hits:
2650
Loading Player...