Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Hebreeën 11:8-11:16
Serie:
Spreker:
Hits:
2520
Loading Player...