Laat het nooit gebeuren dat je in vrijheid prijsgeeft wat wij tijdens vervolgingen nooit prijsgegeven zouden hebben. Dat is ons getuigenis van de opstandingskracht van Jezus Christus.

Datum:
Schriftgedeelte:
Lukas 10:25-10:37
Serie:
Spreker:
Hits:
2494
Loading Player...