Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Datum:
Schriftgedeelte:
Deuteronomium 8:1-8:10
Serie:
Spreker:
Hits:
2353
Loading Player...