De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 1:1-1:14
Serie:
Spreker:
Hits:
1526
Loading Player...