De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther

Datum:
Schriftgedeelte:
Kolossenzen 2:4-3:4
Serie:
Spreker:
Hits:
2692
Loading Player...