God heeft wel de tijd gemaakt, maar over haast heeft Hij nooit gesproken

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 5:13-5:16; Johannes 8:1-8:12
Serie:
Spreker:
Hits:
2936
Loading Player...