Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.

Datum:
Schriftgedeelte:
1Tessalonicenzen 5:17-5:18; Efeziërs 5:19-5:20
Serie:
Spreker:
Hits:
2965
Loading Player...