Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest

Datum:
Schriftgedeelte:
Filemon 1:1-1:25; Efeziërs 4:32-5:2
Serie:
Spreker:
Hits:
2503
Loading Player...