Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
Romeinen 8:28-8:30; Efeziërs 1:3-1:4
Serie:
Spreker:
Hits:
2665
Loading Player...