De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Deuteronomium 6:1-6:9
Serie:
Spreker:
Hits:
2735
Loading Player...