Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit

Datum:
Schriftgedeelte:
2Korintiërs 4:16-5:4; Filippenzen 1:21-1:21
Serie:
Spreker:
Hits:
2821
Loading Player...