Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus

Datum:
Schriftgedeelte:
Kolossenzen 3:1-3:4
Serie:
Spreker:
Hits:
2911
Loading Player...