Beoordeel niemand voordat je in zijn omstandigheden bent geweest

Datum:
Schriftgedeelte:
Genesis 3:15-3:15
Serie:
Spreker:
Hits:
3114
Toelichting:
15) En Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw, en tussen uw zaad en tussen haar zaad; datzelve zal u den kop vermorzelen, en gij zult het de verzenen vermorzelen.
Loading Player...