Wat is het nut van rennen als je niet op de goede weg bent?
 • 12 04
  samenkomst met Oby Vossema - afgelast 10:00 tot 11:30
 • 16 04
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter - thema: de Romeinenbrief - afgelast 20:00 tot 21:30
Kaleo presenteert Iniminies. We posten met enige regelmaat korte (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout. Lees mee en geniet.

Loading Player...

"> jzonliesn Godi> < gehqt; geh &lqt; geh & t!-- FOOTER --> ng>wrap omsfoor?I"> &luot!-- FOOT NAVIGATION --> soTv> nner cIteaitn 19r />!-- SPOTLIGHT --> soTv> nner omsspotlm" hromsfoornav row19r /&gsoTv> nner tyol-lg-2tyol-md-12tyol-sm-12tyol-xs-1219r /&gs /&gsoTv> nner mgt;irhet/spe gehquospe gehquosppe gehquospppppppppp94 >Inltglspuoe<=101dr 4 >quosppppppppp< /g a onaass=" gste boekerderd/t;&q-
 • >
 • nner ustpr"tahet/spe gen.jpg /g- nner input-group19r /&gs h "> ng>input-group- oeker: Pegs haterdag 0fa fa-ustp -4
 • Gonsp="lasheidsch/iv cPegs hlass=&quoegs hanput"/compodlgn-ustpwaaromdiv class=" waarr ustpwaarom nner anput" /g-cIterolomdab>span=adgeid=1="18"r: Pegs src=cehol&la Gonsp="lasheids/hquosppe; gehquouosppe; gehquoue gen.jpg /g- nner input-group19r /&gs h "> ng>input-group- oeker: Pegs haterdag 0fa fa-lock -4
  Wt;&grderdsch/iv cPegs hlass=&quoegshanput"/compodlgn-">span=adg cPegs sid=1="18"src=cehol&la Wt;&grderds/hquospe; gehquouospe; gehquouosr: Pegs h gen.jpg /g- nner checkbox19r /&gsola nner cIterol-group19r /&ghanput"div clsubmi=" waarr Submi=" nner btn btn- < ry" valurr Inltger s/hquost; geh uouospe
  un-paulg-counuouospediv cuospelass="latestsermoreustps/?view=rpu>spt=&quIt 202httpsaounuouoGonsp="lasheidle="<enitle=quouoe;div cuosediv cuospelass="latestsermoreustps/?view=rps> t=&quIt 202httpsaWt;&grderdle="<enitle=quouoe;div cuo> a cuo>anput"div clht;&qu" waarr opan c" valurr fields> v cuo> /gv cuospe; gehquouoe; gehquoue; gehquoe; gehquounuouooe; gehquouosoTv> nner tyol-lg-2ttyol-md-2 ht;&qu-md ttyol-sm-4 ht;&qu-sm ttyol-xs-6 ht;&qu-xs -counuouosp&ot;&qounuouooe; gehquouosoTv> nner tyol-lg-2ttyol-md-3 ht;&qu-md ttyol-sm-3 ht;&qu-sm ttyol-xs-6 ht;&qu-xs -counuouosp&ot;&qounuouooe; gehquouosoTv> nner tyol-lg-2ttyol-md-4 ht;&qu-md ttyol-sm-4 ht;&qu-sm ttyol-xs-6 ht;&qu-xs -counuouosp&ot;&qounuouooe; gehquouosoTv> nner tyol-lg-2ttyol-md-6 ht;&qu-md ttyol-sm-6 ht;&qu-sm ttyol-xs-6 ht;&qu-xs -counuouosp&ot;&qounuouooe; gehquouosoTv> nner tyol-lg-2ttyol-md-12 ht;&qu-md ttyol-sm-12 ht;&qu-sm ttyol-xs-12 ht;&qu-xs -counuouosp&ot;&qounuouooe; gehquoue; gehqt!-- SPOTLIGHT --> sue; gehquoe!-- //FOOT NAVIGATION --> sosiv coo">1 nner cIteaitn 19r /&eTv> nner row19r /&geTv> nner cIl-md-12tyopyem" h -counuou eTv> nner cus//w" > soTv> -paulusass= ">ign: /li> r;oo© Router-scheHisoT=iceaarom Pau afta d<peaku>sg (> ur adge part;&div> S ur aparmail
 • webma/ger.aarom Pauemaille )h "-paulus?Itemid=101"0bi;" unt bgt;pstyle geht; geh uouoe; gehquouospue; gehquoe; gehqugt;iv cooh > or?Ihqt!-- //FOOTER --> qt; geh t!-- Globalsidterties(gtie.js)es/Google Analytics --> le-ct">23googletiemanager.0 w>spow.r"taLpenb = w>spow.r"taLpenb || []; en gtie(){r"taLpenbadge ba"&uma(3 {?0 gtie('js',g gdeDate()); gtie('cItfigt;&lUA-8155418-1t;&{ 'anonymd=1_ip': true }); h/ ootaH0 h/body0 h/199a>