Een slecht geweten is een geweten dat zijn plicht doet

Datum:
Schriftgedeelte:
Efeziërs 2:17-2:22
Serie:
Spreker:
Hits:
3302
Loading Player...