We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Galaten 5:13-5:13
Serie:
Spreker:
Hits:
3000
Loading Player...