Een zacht antwoord keert de grimmigheid af, maar een krenkend woord wekt de toorn op

Datum:
Schriftgedeelte:
1Timoteüs 1:12-1:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2693
Loading Player...