De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
Filippenzen 1:27-2:18
Serie:
Spreker:
Hits:
2574
Loading Player...