De mens is de enige 'diersoort' waarbinnen de een de ander naar het leven staat

Datum:
Schriftgedeelte:
Openbaring 17:1-19:21
Serie:
Spreker:
Hits:
2965
Loading Player...