We baseren ons leven allemaal op zowel gezond verstand als geloof.
Timothy Keller

Datum:
Schriftgedeelte:
Openbaring 1:1-1:3
Serie:
Spreker:
Hits:
2945
Loading Player...