Onrustig is ons hart, totdat het rust vindt in U
Augustinus

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 21:1-21:10; Zacharia 9:9-9:17
Serie:
Spreker:
Hits:
2984
Loading Player...