Als je leest wat er staat en gelooft wat er staat, dan heb je wat er staat
Johannes de Heer

Datum:
Schriftgedeelte:
Matteüs 13:18-13:23; Efeziërs 4:7-4:7
Serie:
Spreker:
Hits:
2766
Loading Player...