De plichten van het gewone leven op zich nemen kan ook een heldendaad zijn

Datum:
Schriftgedeelte:
1Samuel 1:1-2:36
Serie:
Spreker:
Hits:
2825
Loading Player...