Geluk gaat niet over hoeveel we hebben, maar over hoeveel we ervan genieten.
Charles Spurgeon
 • 25 10
  samenkomst met Piet Stolk 10:00 tot 11:30
 • 29 10
  Bijbelstudie-avond met Hoite Slagter: thema: "De samengestelde Namen van de HEERE" 20:00 tot 21:30

Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 18/10/2020
 • Dia1
 • Dia2
Efeze schema
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
Zangdienst 11/10/2020
 • Inleiding tot het boek Micha

  Micha - Inleiding van Stuart Allen In de Bijbel komen verschillende Micha’s voor. De naam Micha betekent: Wie is Hem (de HEERE) gelijk? Het is een uitdaging. De profeet Micha was een Morastiet, dus afkomstig uit Moreset-Gad.  Micha 1:1 Het woord des HEEREN, dat geschied is tot Micha, den Morastiet, in de dagen van Jotham, Achaz en Jehizkia, koningen van Juda; dat hij gezien heeft over Samaria en...