Wanneer je praat, herhaal je alleen wat je weet. Maar als je luistert, zou je iets nieuws kunnen leren.

Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 02/10/2022

Goedertierenheid
Met dank aan Marjan.
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 25/09/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 18/09/2022

Naar aanleiding van de preek van vanmorgen over de kleitabletten:

tablet Genesis
tekst
inhoud schrijver
1 1:1-2:4a "Dit is de geschiedenis van hemel en aarde" niet bekend, De Here God?
2 2:4b-5:2 "Dit is de geslachtsregister van Adam" Adam
3 5:3-6:9a "Dit is de geschiedenis van Noach" Noach
4 6:9b-10:1a "Dit is de geschiedenis van de zonen van Noach" Sem, Cham en Jafeth
5 10:1b -11:10a "Dit is de geschiedenis van Sem" Sem
6 11:10b-11:27a "Dit is de geschiedenis van Terah" Terah
7 en 8 11:27b-25:19 "Dit is de geschiedenis van Ismael en Izak" Izak; Ismael
9-11 25:19b-37:2a "Dit is de geschiedenis van Esau en Jakob" Jakob; Esau; Jakobs 12 zonen

Bestanden:
pdf.png Ontdekkingen in Genesis POPULAIR
(5 stemmen)
 genesis-wisemanIn de jaren 30 van de vorige eeuw was P.J. Wiseman als amateur archeoloog werkzaam bij opgravingen in "Babylonie". Er kwamen kleitabletten met spijkerschrift aan het licht waarin allerlei overeenkomsten met de geschiedenissen van de aartsvaders naar voren kwamen.
Veel kleitabletten eindigden met de zin 'Dit zijn de nakomelingen van ...'. Men zag de grote overeenkomst met het boek Genesis waarin regelmatig dezelfde formule (de toledot-formule) voorkomt.
Datum 2015-02-26 Bestandsgrootte 623.01 KB Download 532 Download

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst van 11/09/2022

Structuur

A. 1:1-8 De voorloper (Johannes de Doper)
... B. 1:9-11 De doop met water
...... C. 1:12 en 13 De verzoeking in de woestijn
.......... D. 1:14-20 Het Koninkrijk    }
.............. E. 1:21-8:30 De Koning   } aangekondigd
.............. E. 8:31-10:52 De Koning   }                     } de viervoudige bediening
.......... D. 11:1-14:25 Het Koninkrijk  } verworpen
...... C. 14:26-42 De strijd in de hof
... B. 14:43-16:14 De doop in de dood (dood, begrafenis en opstanding)
A. 16:15-20 De opvolgers
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 04/09/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 28/08/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 21/08/2022
  • Dia1
  • Dia2
  • Dia3
  • Dia4
  • Dia5
  • Dia6
  • Dia7
 
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 14/08/2022
  • Grieks en Hebreeuws alfabet met getalswaarden

    Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters. De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het Hebreeuwse alfabet zijn vermeld. Letter Naam Getals waarde Hebreeuws2 Transliteratie Α α Alfa 1 א Allef A Β β Bèta 2 ב Beet B Γ γ Gamma 3 ג Giemel G Δ δ Delta 4 ד Dallet D Ε ε Epsilon 5 ה Hee E of Ee Ϝ ϝ1 Wau of...