Preken en Bijbelstudies


Loading Player...

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 29/01/2023
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 22/01/2023
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst
Markus ZUrbaranHet thema voor het seizoen 2021-2023 is "Het Markus evangelie".
Het lijkt erop dat het Markus-evangelie in vergelijk met de overige drie evangeliën het minst vaak wordt aangehaald.
Toch beschrijft dit evangelie op een mooie wijze het leven van de Heere Jezus Christus, Die door Markus vooral als de dienende Knecht des HEEREN wordt weergegeven.
In dit opzicht is Markus 10:45 een mooie kerntekst: "Want ook de Zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en Zijn ziel te geven als losprijs voor velen".
Het bestuderen van dit evangelie zal zegenrijk zijn, omdat we meer zullen ontdekken over onze Heiland.

De aanvang van de avonden is 20:00 uur en de volgende avonden staan gepland:

2022 2023
8 september
6 oktober
3 november
1 december
12 januari  
9 februari
9 maart
6 april
4 mei
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 08/01/2022
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 01/01/2023
Vertaling van ´Shalom Jerusalem´ van Paul Wilber

Grote vrede Jeruzalem
stad van onze God.
De redding is voor u uitgegoten
de verzoening van de Heer.
Eens waren uw straten vol van vreugde
takken werden omhooggeheven.
Er werd geroepen: Gezegend zij de Heilige
Jeshuah Adonai.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Israël geliefde, Efraim Mijn zoon,
wat zou Mijn hart beven als Ik je hoorde zeggen
Onze Messias is gekomen.
Oh, mijn broeders, hoor deze woorden,
mogen zij je hart doorsteken.
Bekeer je om Adonai te aanbidden,
De Messias zul je dan kennen.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Shalom, shalom Jeruzalem
vrede zij u.
Als de Messias komt om ons mee naar huis te nemen
mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

Mag dan Zijn lof in u gevonden worden.

  • Kennis

    Kennis is een veel voorkomend woord in de Bijbel, het komt (met allerlei variaties) meer dan 1000 keer voor. Een belangrijk woord zoals zal blijken. DOOR JAAP WOLS IN AMEN 163 - JULI 2022 (15-07-2022) OP PAGINA 30 Een boom in de hofAl in Genesis 2 komen we ‘kennis’ tegen en wel bij de boom van kennis van goed en kwaad.Adam mocht hier niet van eten, “… want op de dag dat u daarvan eet, zult u...