Als je iets doet, doe het dan goed
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • theWord Strong-derivations 1.0   Grootte: 1.96 MB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Inleiding tot het boek Markus

    uit: AMEN 50, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen De gezichtshoek van waaruit Marcus schrijft, beschrijft de Here vooral als de...