Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • Ontdekkingen in Genesis    Grootte: 961 KB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Studies uit Prediker (12)

    Alles is ijdelheid! – Deel 12 – Een wijze raad III (Pred. 8:10-17) uit: AMEN 99, pagina 18 Sebastiaan de Graaf Net als in de vorige gedeelten van zijn geschrift, brengt Prediker ook nu weer het onrecht, zoals dat in de wereld heerst, onder de aandacht. Daarbij leert hij ons hoe wij het beste met dit onrecht om kunnen gaan. En die raad hebben wij nodig. Want als het constateren van het onrecht al...