Als je niet durft te verdwalen, zul je nooit een nieuwe weg vinden
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • De zondvloed in het licht van de Bijbel, de geologie en de archeologie    Grootte: 2.52 MB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • De dagelijkse praktijk van Efeze 1 Deel 6: Voorbestemming (4)

    In de voorgaande artikelen zagen wij dat de traditionele leer omtrent voorbestemming tot de onmogelijke conclusie leidt dat God zowel voor het goede als het kwade in de wereld verantwoordelijk is. Vanuit de Bijbel werd duidelijk dat voorbestemming voor ons als gelovigen in deze tijd een geestelijke en geen materiële zaak is. Ons leven ligt in aardse zin niet vast of wordt door God geregeld,...