Geen tijd voor bezinning krijgen is geen tijd hebben om te zien waar we heen gaan omdat iedereen te druk is om er te komen
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • The life and times of Jesus the Messiah book 1-5 + appendices    Grootte: 1.34 MB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Inleiding tot het boek Mattheus

    uit: AMEN 49, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen Het eerste boek van het Nieuwe Testament behoort tot wat men noemt: de...