Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • Powerpointpresentatie Bijbelstudiedag 13/01/2018 Timotheusbrieven 1.0   Grootte: 2.33 MB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.