De kracht van het Evangelie zit in de bezittelijke voornaamwoorden.
Maarten Luther
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • De dagen in Gods Woord - schema    Grootte: 219.35 KB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Koninkrijk der hemelen (1)

    uit: AMEN 35, pagina 35 Denijs van Zuijlekom De uitdrukking 'het Koninkrijk der hemelen' staat alleen in het Evangelie van Mattheus. Op andere plaatsen wordt gesproken over het Koninkrijk Gods. In dit artikel laten we zien dat het koninkrijk der hemelen, op te richten door de Messias Jezus in Israel, het begin is van het Koninkrijk Gods, dat zich zal uitstrekken over de heidenvolken. Beide...