Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • De dagen in Gods Woord - schema    Grootte: 219.35 KB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Hoogmoed

    Hoogmoed is een woord dat niet zo vaak meer gebruikt wordt. Nu hebben we het meer over trots of verwaand-zijn. De Statenvertaling gebruikt het woord hovaardig. Van ‘hoo vaerde’: ‘Hoo’ is hoog en ‘vaerde’ is gedrag of leven. Het geeft dus een hoog gedrag en daardoor ook een hoog leven aan. Dat kan positief en negatief zijn! (zie voetnoot). Door Jaap Wols in AMEN 149 - maart 2020 (20-03-2020) op pagina...