Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • HSV Studiebijbel index (pdf)    Grootte: 98.98 KB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Het eeuwige leven

    Het doel dezer studie is zo goed mogelijk te doen inzien wat de Schrift het "eeuwige leven" noemt. Vooreerst weet men, dat "eeuwig" in het Grieks "aionisch" is, iets dat in betrekking staat tot de aionen. Deze aionen, waarvan men er vijf kan onderscheiden, zijn grote wereldontwikkelingsgangen, die slechts een bepaalde tijdsruimte omvatten. Er is dan ook sprake van de "aionische tijden" (Romeinen...