Vaak werd een goede raad beter gegeven in de vorm van een kwinkslag dan van een ernstige onderrichting
Overzicht Overzicht Zoek Zoek Boven Boven
Samenvatting
summary Lijst van geselecteerde bestanden om te downloaden.
  • Chronologisch overzicht 4004 v Chr tot 29 na Chr. 1.3   Grootte: 75.59 KB

Captcha Protection:
Click on white box; when green tick appears click on Continue button.


  • Inleiding tot de 2e brief aan de Thessalonicenzen

    uit: AMEN 62, pagina 33 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Evenals dat met de eerste brief aan de...