Geluk gaat niet over hoeveel we hebben, maar over hoeveel we ervan genieten.
Charles Spurgeon
Categorie: theWord modules
Bestanden:
Het Chronologisch Bijbelleesrooster in het Bible Reading Plan formaat van theWord, zonder datum.

Chronological Bible Reading Plan in BRP format of theWord, without date-range.
Information
Aangemaakt 2015-02-26
Gewijzigd 2018-09-08
Versie:
Grootte 21 KB
Systeem
Downloads 229
  • Grieks en Hebreeuws alfabet met getalswaarden

    Hieronder een lijst met de Griekse letters in vergelijking met Hebreeuwse letters. De volgorde is die van het Griekse alfabet. Ook de getalswaarden van de tekens in het Griekse en het Hebreeuwse alfabet zijn vermeld. Letter Naam Getals waarde Hebreeuws2 Transliteratie Α α Alfa 1 א Allef A Β β Bèta 2 ב Beet B Γ γ Gamma 3 ג Giemel G Δ δ Delta 4 ד Dallet D Ε ε Epsilon 5 ה Hee E of Ee Ϝ ϝ1 Wau of...