Niet weten en toch spreken is onverstandig; weten en toch niet spreken is oneerlijk
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.
Deze website wil informatie geven over de genocide die heeft plaatsgevonden op het Armeense volk tijdens de Eerste Wereldoorlog in de nadagen van het toenmalige Ottomaans-Turkse Rijk.
Vanaf begin 1915 heeft een centraal georganiseerde vervolging door middel van massaslachtingen en deportaties plaatsgevonden om Anatolië te zuiveren van de Armeense bevolking.