Je bent zondiger en gebrekkiger dan je ooit kunt geloven; en tegelijk: je bent meer geaccepteerd en bemind dan je ooit hebt durven hopen.
Tim Keller, Redeemer Presbyterian Church, New York
zondag 14 augustus 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 augustus 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra
Novini wil vanuit een christelijke visie zijn licht laten schijnen over alledaagse  politieke gebeurtenissen in de internationale sfeer. Hierbij ligt de focus met name op het continent Europa, de landen rond de Middellandse Zee en de Kaukasus.

De vaste medewerkers van Novini zijn politiek betrokkenen die dikwijls andere delen van Europa bezoeken. Zij schrijven over indrukken die zij tijdens hun reizen opdoen en geven hun opinie over politieke kwesties. Bij dit alles wordt aandacht besteed aan het schetsen van sociale, culturele en religieuze achtergronden. Naast de artikelen van de vaste medewerkers verschijnen ook regelmatig gastbijdragen van professionals, academici of (oud-) politici.
  • Inleiding tot het boek Hosea

    Hosea uit de serie 'De kleine profeten' van Stuart Allen. Bij het behandelen van de kleine profeten is het niet de bedoeling dat we dat vers voor vers gaan doen, want dat zou veel te langdradig worden. Maar van elk boek willen we kijken wat het verband is in Gods plan en aan wie het is gericht. Daarnaast kijken we wat we ervan kunnen leren. Eerst een kleine introductie: Het Oude Testament...