Geduld verlies je het makkelijkste als je het niet bezit
Kaleo presenteert Iniminies. (prikkelende) gedachtes over diverse (Bijbelse) onderwerpen, de pennevruchten van Ineke van Lieshout.
De Bijbel is een Joods Boek, geschreven door Joodse profeten en apostelen.
Het waren Joodse geleerden die Gods Woord nauwkeurig hebben overgeschreven en van generatie op generatie hebben overgeleverd.
Daarom willen we aan Joodse mensen hun Bijbel teruggeven. Het is immers hun geestelijk erfgoed.
Ons gebed is dat zij via Gods Woord zullen kennismaken met hun Joodse Messias, Jesjoea haMashiach!