Het is veel gemakkelijker kritisch te zijn dan correct
zondag 14 augustus 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 augustus 10:00 - 11:30 spreker Cees Terpstra
In de ruim dertig jaar van haar bestaan hebben de vestigingen van Jubilee Campaign zich bezig gehouden met een grote verscheidenheid aan doelstellingen die betrekking hebben op de mensenrechten, zoals:

 • Informeren
 • Opleiden
 • Campagne voeren
 • Publiceren, ruchtbaarheid geven aan zaken
 • Advocatuur en juridische diensten
 • Hulpverlening, bijstand en beschikbaar stellen van middelen
 • Netwerken; contacten onderhouden met andere organisaties
Om resultaten te bewerkstelligen in de volgende fase van haar ontwikkeling kiest Jubilee Campaign ervoor om zich te concentreren op drie doelstellingen. Deze zijn gebaseerd op de specifieke kennis en ervaring die in de organisatie voorhanden is en worden nagestreefd in samenwerking met partnerorganisaties:

 1. Lobbyen bij de VN
 2. Juridische ondersteuning
 3. Netwerken
 • De indeling van de Bijbel

  Het Oude en het Nieuwe Testament *1 De gewone indeling van de Bijbel is in Oude- en Nieuwe Testament. Die is echter om twee redenen onjuist. Bij testament denk je aan een wilsbeschikking en dat wordt er niet mee bedoeld! De grenslijn is niet juist getokken, want in het zogenaamde Oude Testament is is het zogenaamde Nieuwe Testament reeds geopenbaard. We lezen in Jeremia 31, dat God een nieuw...