De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken
donderdag 6 oktober 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
zondag 9 oktober 10:00 - 11:30 spreker Bastin Romijn
In de ruim dertig jaar van haar bestaan hebben de vestigingen van Jubilee Campaign zich bezig gehouden met een grote verscheidenheid aan doelstellingen die betrekking hebben op de mensenrechten, zoals:

 • Informeren
 • Opleiden
 • Campagne voeren
 • Publiceren, ruchtbaarheid geven aan zaken
 • Advocatuur en juridische diensten
 • Hulpverlening, bijstand en beschikbaar stellen van middelen
 • Netwerken; contacten onderhouden met andere organisaties
Om resultaten te bewerkstelligen in de volgende fase van haar ontwikkeling kiest Jubilee Campaign ervoor om zich te concentreren op drie doelstellingen. Deze zijn gebaseerd op de specifieke kennis en ervaring die in de organisatie voorhanden is en worden nagestreefd in samenwerking met partnerorganisaties:

 1. Lobbyen bij de VN
 2. Juridische ondersteuning
 3. Netwerken
 • Waarom kunnen Paulus, Barnabas en Ovidius wel eens in één adem genoemd worden?

  Dit artikel is welwillend beschikbaar gesteld door M. van Amersfoort van Talencentrum Barneveld. Als Paulus en Barnabas in Lystra komen, zit langs de kant van de weg een kreupele. Deze kreupele had Paulus horen prediken. Toen Paulus zag dat de man geloof had om gezond te worden, zei hij tegen hem: “Sta recht op uw voeten!” Onmiddellijk sprong de man op en wandelde. Toen al de mensen die er om...