Wij zijn dagjesmensen. We leven bij de dag.
zondag 8 augustus 10:00 - 11:30 spreker Sjaak Konijnendijk
zondag 15 augustus 10:00 - 11:30 spreker Hoite slagter
Hoewel dit programma onder gratis staat is het shareware, maar is het wel volledig functioneel. Aanschaffen is daarnaast zeker geen miskoop. Ontzettend veelzijdig en vele malen handiger dan de verkenner van Windows.
  • Inleiding tot het boek Mattheus

    uit: AMEN 49, pagina 43 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie worden kort en duidelijk richtlijnen gegeven omtrent de plaats van de bijbelboeken in het Nieuwe Testament. Dit zal de bijbellezer helpen om (meer) zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de Nieuwtestamentische boeken en brieven heeft. Algemeen Het eerste boek van het Nieuwe Testament behoort tot wat men noemt: de...