zondag 5 februari 10:00 - 11:30 spreker Erwin van 't Wout
donderdag 9 februari 20:00 - 21:30 Het Markus-Evangelie met Hoite Slagter
Welcome to The Bible Tool-- a free, evolving open source tool for exploring the Bible and related texts online. Created by CrossWire Bible Society, the Society of Biblical Literature and the American Bible Society as the first in a number of coming Bible engagement tools using an XML standard called OSIS, we provide power searching capabilities and cutting edge tools to help you engage the Bible at a deeper level.
  • Inleiding tot het boek Openbaring

    uit: AMEN 74, pagina 28 Hoite B. Slagter In deze artikelenserie wordt een aantal inleidende opmerkingen met betrekking tot de zevenentwintig boeken van het Nieuwe Testament gegeven. Om de bijbellezer te helpen meer zicht te krijgen op de bedoeling die de Heilige Geest met de verschillende boeken en brieven van het Nieuwe Testament heeft. Algemeen Het laatste bijbelboek vormt de afsluiting van...