De wet gaat over wat wij voor God moeten doen, het evangelie gaat over wat God doet voor ons in genade.
Maarten Luther
zondag 30 januari 10:00 - 11:30 spreker Sebastiaan de Graaf
zondag 6 februari 10:00 - 11:30 spreker Johan van der Hoeven

Vul het e-mailadres in dat bij uw account hoort. Uw gebruikersnaam zal naar dit e-mailadres worden verzonden.

  • Hoogmoed

    Hoogmoed is een woord dat niet zo vaak meer gebruikt wordt. Nu hebben we het meer over trots of verwaand-zijn. De Statenvertaling gebruikt het woord hovaardig. Van ‘hoo vaerde’: ‘Hoo’ is hoog en ‘vaerde’ is gedrag of leven. Het geeft dus een hoog gedrag en daardoor ook een hoog leven aan. Dat kan positief en negatief zijn! (zie voetnoot). Door Jaap Wols in AMEN 149 - maart 2020 (20-03-2020) op pagina...