De kunst van luisteren is moeilijker dan die van spreken
zondag 24 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hans van de Lagemaat
zondag 31 oktober 10:00 - 11:30 spreker Peter Slagter

Preken


Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 688 - Genade zo groot
Opwekking 133 - Groot is Uw trouw o Heer
Opwekking 259 - Want Zijn Naam is verheven
Opwekking 270 - Wie is God behalve onze Heer
Opwekking 18 - Zijn goedheid en genade
Opwekking 103 - David met zijn slinger
Opwekking 291 - Vader God ik ben vol lof en dank
Opwekking 150 - Ik hou van U
Opwekking 654 - De vreugde van U is mijn kracht
Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid
Opwekking 307 - Verblijd u zonen Gods

Opwekking 392 - Mijn Jezus, ik hou van U
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 17/10/2021

Structuur

A. 1:1-8 De voorloper (Johannes de Doper)
... B. 1:9-11 De doop met water
...... C. 1:12 en 13 De verzoeking in de woestijn
.......... D. 1:14-20 Het Koninkrijk    }
.............. E. 1:21-8:30 De Koning   } aangekondigd
.............. E. 8:31-10:52 De Koning   }                     } de viervoudige bediening
.......... D. 11:1-14:25 Het Koninkrijk  } verworpen
...... C. 14:26-42 De strijd in de hof
... B. 14:43-16:14 De doop in de dood (dood, begrafenis en opstanding)
A. 16:15-20 De opvolgers
De gezongen liederen:

Opwekking 226 - Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 451 - Ik hef mijn ogen op naar de bergen
Johannes de Heer 051 - Uw woord, o God, is liefd en licht
Groen 91 - Zie ik de sterren aan de hemel staan
Opwekking 717 - Stil, mijn ziel wees stil
Opwekking 729 - Hij is erbij
Opwekking 628 - Een hoop die zeker is
Groen 48 - Uw woord is een lamp voor mijn voet
Sela -  Wees stil voor het aangezicht van God

Opwekking 136 - Abba Vader
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 10/10/2021
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 03/10/2021


Psalm 13
Met dank aan Marjan.
De gezongen liederen:

Opwekking 320 - Ere zij aan God de vader
Opwekking 426 - Ja ik geloof in Jezus
Opwekking 271 - Want U bent machtig
Glorieklokken 207 - O zoete naam met uw verborgen schatten
Opwekking 733 - Tienduizend redenen tot dankbaarheid
Opwekking 618 - Jezus, hoop van de volken
Opwekking 198 - Laat ons loflied
Opwekking 688 - Genade zo groot

Opwekking 818 – Op die dag

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.
  • Groeperingen in de dagen van de Here Jezus

    Groeperingen in de dagen van de Heere Jezus door Ineke van Lieshout uit: Amen 17   We lezen in de evangeliën en de Handelingen over verschillende groepen: Samaritanen, Farizeeën, Sadduceeën, Zeloten en Herodianen (een politieke groep). Niet genoemd worden de Essenen, meer bekend geworden door vondst van de Dode Zeerollen. Ten tijde van de Heere Jezus waren andersdenkenden in de Joodse gemeenschap...