Wees bescheiden in je spreken, maar onovertrefbaar in je daden
zondag 26 september 10:00 - 11:30 spreker Job Ekhart
zondag 3 oktober 10:00 - 11:30 spreker Ronald Lammers

Preken


Loading Player...

De gezongen liederen:

Opwekking 214 / Glorieklokken 63 - Ik wandel in het licht met Jezus
Opwekking 627 - Jezus, licht in de duisternis
Opwekking 217 / Glorieklokken 498 - O welk een wond’re verlosser
Opwekking 180 - Bron van licht en leven
Joh de Heer 133 - Hij die rustig en stil

 
Opwekking 136 - ABBA Vader U alleen 

Opwekking 733 - 10.000 redenen tot dankbaarheid!

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 19/09/2021
Het loofhuttenfeest vieren
Met dank aan Marjan.

Structuur

A. 1:1-8 De voorloper (Johannes de Doper)
... B. 1:9-11 De doop met water
...... C. 1:12 en 13 De verzoeking in de woestijn
.......... D. 1:14-20 Het Koninkrijk    }
.............. E. 1:21-8:30 De Koning   } aangekondigd
.............. E. 8:31-10:52 De Koning   }                     } de viervoudige bediening
.......... D. 11:1-14:25 Het Koninkrijk  } verworpen
...... C. 14:26-42 De strijd in de hof
... B. 14:43-16:14 De doop in de dood (dood, begrafenis en opstanding)
A. 16:15-20 De opvolgers

De gezongen liederen:

Opwekking 654 - Dank U voor deze nieuwe dag (‚de vreugde van U is mijn kracht)
Opwekking 502 - Jezus, ik wil heel dicht bij U komen
Opwekking 461 - mijn Jezus, mijn Redder
Johannes de Heer 140 - Ik zie een poort wijd open staan
Opwekking 355 - U, Die mij geschapen hebt
Opwekking 575 - Jezus alleen, ik bouw op Hem

zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 12/09/2021
Markus
Met dank aan Marjan.
De gezongen liederen:

Opwekking 40 - Zoek eerst het koninkrijk van God
Opwekking 546 - Nabij Gods hoog verheven troon
Opwekking 420 - Geen andere naam

Opwekking 792 - Als ik voor Uw troon verschijn
Opwekking 729 - Hij is erbij
Opwekking 226 - Ik wil zingen van mijn Heiland
Opwekking 268 - Hij kwam bij ons heel gewoon
Opwekking 174/349 - Juicht/ Hij is verheerlijkt
Opwekking 717 - Stil mijn ziel wees stil
Opwekking 818 - Op die dag
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 05/09/2021
De gezongen liederen:

Opwekking 339 - O kom nu en jubel en breng dank aan de Heer
Opwekking 242 - Met vreugde zal ik tot U zingen
Opwekking 425 - Er is geen grens aan de liefde van Jezus
Opwekking 400 - Liefde was het onuitputtelijk
Opwekking 612 - In Uw aanwezigheid
Opwekking 733 - Tienduizend redenen voor dankbaarheid
Opwekking 792 - Als ik voor Uw troon verschijn
Opwekking 418 - Als ik opzie naar Uw heiligheid

Opwekking 45 - Heer ik wil U danken
zangdienst beluisteren  
De zangdienst beluisteren kan via deze link:
zangdienst 29/08/2021

Subcategorieën

Beluister de zangdienst voorafgaand aan de preek.
  • Zacharia's nachtgezichten (03)

    Zacharia (3) uit: AMEN 43, pagina 35 Sebastiaan de Graaf De nachtgezichten van Zacharia hebben vooral betrekking op Gods handelen met Juda en Israël in de tijd voorafgaand aan Christus’ wederkomst. De HERE was toornig geweest op Zijn volk, maar als zij zich zouden bekeren, zou Hij tot hen wederkeren. Er wachtte Juda en Israël dan een heilrijke toekomst. Het vierde gezicht: Jozua gereinigd...