Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Preek details

Datum:
Schriftgedeelte:
Handelingen 1
Serie:
Spreker:
Hits:
905
Toelichting:

Teksten die betrekking hebben op de laatste dagen

Er is een tijdpad in het Nieuwe Testament te ontdekken dat omschreven wordt als 'de laatste dagen'. Beginnend met de komst van de Heere Jezus, via de Handelingentijd uitmondend in de 1000 jaren van Openbaring. Onderstaande teksten omvatten of passen in dit tijdpad:

  • Jes.2:2 in het laatste van de dagen.

Deze uitdrukking (be-acharieth hajamiem) staat exact zo in Gen.49:1; Num.24:14-19; Deut.4:30; 31:29; Jer.23:20; 30:24-31:2; 48:47 (omkeer gevangenschap van Moab); 49:39 (idem gevangenschap van Elam); Ezech.38:14-16; Dan.10:14; Hos.3:5 en Micha 4:1.

  • Joh.7:37 in de laatste dag, de grote van het feest.
  • Joh.6:40, 44, 54 op/met de laatste dag (i.v.m. opstaan).
  • Joh.6:39 in de laatste dag (wat de Vader Mij gegeven heeft, zal Ik doen opstaan).
  • Joh.11:24 (opstanding Lazarus); 12:48 in de laatste dag (het woord veroordeelt) - vgl. Job 14:12.
  • Hand.2:17 in 'de' (met lidwoord tais) laatste dagen.
  • Hebr.1:1 op het moment van (epi) de laatste (sing.) van de dagen (gesproken in de Zoon).
  • Jak.5:3 in de laatste dagen (schatten verzamelen).
  • (1 Pet.1:5 in de laatste tijd (kairos) - vgl. Efe.1:10, bedeling).
  • 2 Pet.3:3 in het laatste van de dagen (spotters, die twijfelen aan de belofte van de komst).
Loading Player...