zondag 8 oktober 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
donderdag 12 oktober 20:00 - 21:30 Het leven van David door Hoite Slagter
"Liefde is niet alles, maar zonder liefde is alles niets"