Domheid dringt naar voren, om gezien te worden; verstand gaat achteraan staan, om te zien
Carmen Sylva

Serie

Mp3 bestanden van bijbelstudie-avonden over het thema "Inleiding op het boek Jona" in het seizoen 1996-1997 door broeder Peter Slagter.

Loading Player...