zondag 28 april 10:00 - 11:30 Spreker Hans van de Lagemaat
zondag 5 mei 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 111 "voorzeker, zoals ik u bij de HEERE, de God van Israël, gezworen heb: Voorzeker, uw zoon Salomo zal na mij koning zijn, en híj zal in mijn plaats op mijn troon zitten, voorzeker, zo zal ik deze dag nog doen" (1 Kon. 1:30). David had aan Bathseba beloofd dat Salomo koning zou worden na hem. Salomo betekent: vreedzaam, vredig. Tijdens zijn regering is er een groot rijk geweest waarin vrede was. Daarmee is Salomo een beeld van Christus Die zal regeren in het vrederijk, waarbij...

    Lees de volledige dag

"Je ontmoet alleen maar weerstand in de wereld als je weerstand biedt aan de wereld"

Plaatsen in de Bijbel

Sprekers:
Download
Een reeks studies over de typologische betekenis van plaatsen in de Bijbel door Hoite Slagter in het seizoen 2014-2015.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Plaatsen in de Bijbel - Siloam Johannes 9:1-14 donderdag, 30 april 2015
Plaatsen in de Bijbel - Jeruzalem Joshua 1:10 donderdag, 02 april 2015
Plaatsen in de Bijbel - Jericho Lukas 18:35-19:10 donderdag, 05 maart 2015
Plaatsen in de Bijbel - Nazareth en Kapernaum Lukas 1:26-30 donderdag, 05 februari 2015
Plaatsen in de Bijbel - Bethsaida, Bethfage en Bethanie Johannes 6:1-15 donderdag, 08 januari 2015
Plaatsen in de Bijbel - Bethabara en Bethesda Johannes 1:19-29 donderdag, 11 december 2014
Plaatsen in de Bijbel - van Bethel naar Bethlehem Genesis 12:7-8 donderdag, 13 november 2014
De stad Henoch en Kain en Abel Genesis 4:1-17 donderdag, 16 oktober 2014
Plaatsen in de Bijbel - Babel Genesis 10:6-10 donderdag, 18 september 2014