Bekritiseer de Bijbel niet, maar laat de Bijbel jou bekritiseren
Richard Wurmbrand, grondlegger SDOK

Serie

Bijbelstudies van Hoite Slagter over het thema "Blijdschap onder alle omstandigheden", n.a.v. de Filippenzenbrief in het seizoen 2013-2014.

Loading Player...