zondag 21 juli 10:00 - 11:30 spreker Hoite Slagter
zondag 28 juli 10:00 - 11:30 spreker Frans Voskamp
  • Dag 195 "Want op die dag zal de Wortel van Isaï er zijn, Die zal staan als banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. Zijn rustplaats zal heerlijk zijn" (Jes. 11:10). "Want er zal een Twijgje opgroeien uit de afgehouwen stronk van Isaï, en een Loot uit zijn wortels zal vrucht voortbrengen" (Jes. 11:1). De Heere Jezus Christus, De Geliefde, is uit het geslacht van David (dus uit Isaï). Maar Hij is ook de Wortel. Op deze dag, die Jesaja beschrijft, is het...

    Lees de volledige dag

"Goed is goed, zelfs als niemand het doet.
Fout is fout, zelfs als iedereen het doet. - Augustinus"

Het voornemen in het NT

Sprekers: ,
Download
5 studies van Peter en Hoite Slagter over het Voornemen van God naar voren komend in het Nieuwe Testament, gehouden in het najaar van 2012.


Titel Schriftgedeelte Spreker Datum
Het voornemen van de eeuwen Efeziërs 3:1-1:13 zondag, 25 november 2012
Het voornemen van de verkiezing Romeinen 9:1-9:16 zaterdag, 24 november 2012
De raad van Zijn wil Efeziërs 1:1-1:14 zaterdag, 24 november 2012
De heilige roeping 2Timoteüs 1:3-1:14 zaterdag, 24 november 2012
Naar zijn voornemen geroepen Romeinen 8:28-8:28 vrijdag, 23 november 2012